Löydä lisätietoa

Papunet Selkeää ja saavutettavaa viestintää, kuvapankki

Viittomahaku Hakee viittomat yhtä aikaa SignWikistä, Papunetistä, Suvista ja Signbankista

Viittomakielinen kirjasto

Instagramin kanavalta #aanellinenviittoo löytyy viitottuja lauluja ja viittomaopetusvideoita

Aivoliitto

Änkytys

ADHD-liitto

Kehitysvammaliitto

Autismi- ja Aspergerliitto

Oppimisvaikeus

Kuuloavain

Dysfagia Nielemisvaikeus

Ääniergonomiakortti

Äänenhuollon luento (HUS, puheterapeutti Kaarina Ruusuvirta ja fysioterapeutti Sanna Korkkinen)

Käypähoito Kehityksellisen kielihäiriön käypähoitosuositus

Puheterapeuttiliitto

Siun sote, puheterapia

Kelan terapian palvelukuvaus

bark-branch-low-angle-shot-1325031
IMG_6225