IMG_5969

Äänellinen tarjoaa tällä hetkellä puheterapian saralla lähinnä ääniterapiaa eli äänihäiriöiden puheterapeuttista hoitoa sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia. Lisäksi Tiinaa voi kysyä pianistiksi erilaisiin tilaisuuksiin, joihin toivotaan klassista musiikkia tai säestystä.

Puheterapia on lasten ja aikuisten lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään helpottamaan muun muassa puheen, kielen, kommunikaation, äänen sekä syömisen ja nielemisen pulmia (lisätietoa mm. puheterapeuttiliiton sivuilta).

Kelan kustantama puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, josta löytyy lisätietoa Kelan terapian palvelukuvauksesta. Kelan puheterapiaan hakeutumiseen tarvitaan kuntoutussuunnitelma, joita tehdään esim. erikoissairaanhoidossa. Tietoja Kelan etuuksista, palvelunumeroista sekä toimistojen osoitteista löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > yhteystiedot > palvelupisteet.

Äänellisen potilasasiamiehenä toimii Lea Kilpeläinen; lea.kilpelainen(at)siunsote.fi, p. 013 330 8261.