IMG_5969

Äänellinen tarjoaa puheterapiapalveluita lapsille, joilla on esimerkiksi äännevirheitä, kehityksellinen kielihäiriö, autismin kirjon häiriö tai kehitysvammaisuus. Aikuisille Äänellinen tarjoaa ääniterapiaa eli äänihäiriöiden puheterapeuttista hoitoa sekä aiheeseen liittyviä koulutuksia.

Puheterapia on lasten ja aikuisten lääkinnällistä kuntoutusta, jolla pyritään helpottamaan muun muassa puheen, kielen, kommunikaation, äänen sekä syömisen ja nielemisen pulmia (lisätietoa mm. puheterapeuttiliiton sivuilta).

Kelan kustantama puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, josta löytyy lisätietoa Kelan terapian palvelukuvauksesta. Kelan puheterapiaan hakeutumiseen tarvitaan kuntoutussuunnitelma, joita tehdään esim. erikoissairaanhoidossa. Tietoja Kelan etuuksista, palvelunumeroista sekä toimistojen osoitteista löytyy Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > yhteystiedot > palvelupisteet.

Äänellisen potilasasiamiehenä toimii Lea Kilpeläinen; lea.kilpelainen(at)siunsote.fi, p. 013 330 8261.