Tiina Linjama​

Päädyin puheterapeutiksi, koska ammatissa yhdistyvät monet minua kiehtovat asiat: vuorovaikutus, fysiologia ja anatomia, ihmisen kehitys ja kieli.

Tällä hetkellä opiskelen pianonsoittoa Joensuun Konservatoriolla klassisen musiikin linjalla Nazig Azezianin ohjauksessa. Olen soittanut lapsesta saakka ja nautin erityisesti yhteismusisoinnista. Soittoani on sanottu kuuntelevaksi, umpimusikaaliseksi ja monisävyiseksi. 

Olen valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2010 opiskeltuani Helsingin yliopistossa. Valmistumisen jälkeen työskentelin aluksi HUS:n Foniatrian yksikössä osaavien ääniterapeuttikollegojen keskellä. Joensuussa olen työskennellyt moniammatillisessa työyhteisössä Fondolla kartuttaen työkokemusta pääasiassa lasten puheterapiasta v. 2011-2019. Välillä pyrähdin pariksi vuodeksi Luoteis-Lappiin, missä toimin osa-aikaisesti perusterveydenhuollon puheterapeuttina Kolarin terveyskeskuksessa.

Nykyinen päätyöni on tulevien puheterapeuttien opettaminen Itä-Suomen yliopistossa.

Osaamisalueitani ovat

  • äännevirheet
  • kehityksellinen kielihäiriö
  • kehitysvammaisuus
  • aistivammat
  • autismi
  • änkytys
  • äänihäiriöt

Käytän sujuvasti kuvia ja tukiviittomia sekä viittomakieltä. Sydäntäni lähellä ovat ääniasiat, joista koulutan, konsultoin ja keskustelen erityisen mielelläni.

Kouluttautuminen on minulle tärkeää, ja olen käynyt useita täydennyskoulutuksia liittyen erityisesti puhemotoriikkaan, lasten kuntoutukseen ja ääniasioihin. Ylläpidän ammattitaitoani myös säännöllisellä työnohjauksella.

Täydennyskoulutukset

Lasten puheen kuntoutukseen keskittyvä prosessikoulutus v. 2015-2019 (yhteensä 6 päivää):

 • Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -seminaari, 16.4.2015, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa, Oulu

 • Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa, 22.2.2016, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa, Jyväskylä

 • Kättä pidempää – helppojen apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa, 24.2.2017, Annukka Kuutsa, Jyväskylä

 • Management of Pediatric Motor Speech Disorders, 9.-10.8.2018, Annukka Kuutsa / Edythe A. Strand, Mayo Clinic Emerita Professor, Helsinki

• Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC, 30.9.2019, Tuula Savinainen-Makkonen ja Annukka Kuutsa / Edythe A. Strand, Mayo Clinic Emerita Professor, Helsinki

Jo Estill Voice Training Course, Level One, 19-21.11.2010, Estill Voice Training, Lahti

Lasten äänteellinen kehitys: merkkipaalut, arvioiminen ja kuntoutuksen haasteet, 1.3.2011, Katri Saaristo-Helin / Kuopion kesäyliopisto, Kuopio

Puheen ja kielen tutkimuksen päivät: Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen, 31.3.2011, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys r.y., Helsinki

Puheterapeuttipäivät 2012: Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla, 10.-11.5.2012, Puheterapeuttien Kustannus Oy ja Puheterapeuttiliitto, Helsinki

15th Biennial Conference of ISAAC, 30.7.-2.8.2012, International Society for Augmentative and Alternative Communication, Pittsburgh, USA

Lasten ja nuorten ryhmäterapian perusteet, 21.8.2012-30.9.2013 (n. 150h), Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus, Joensuu

Kosketusvihjeet® käyttöön!, 15.11.2013, Sanamaailma, Vantaa

Prosodiset menetelmät puhemotoriikan kuntoutuksessa, 7.11.2014, Sanamaailma, Vantaa

Leikki sijansa saakoon! – Lasta kuunteleva leikki välineenä puheterapeutin arjessa, 21.-22.11.2014, Dialogisen puheterapian tuki ry, Oulu

Puheterapeuttipäivät 2015: Äänipäivät – taustaa, tutkimista ja terapiaa, 21.-22.5.2015, Puheterapeuttiliitto, Helsinki

Puheterapeuttipäivät 2016: Logopedisesta tutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin, 19.-20.5.2016, Puheterapeuttiliitto, Helsinki

PRT-menetelmän koulutuspäivä, 26.8.2016, Honkalampi-säätiö / PRT-keskus, Joensuu

Lapsen änkytys –  miten arvioida kuntoutustarve ja miten kuntouttaa?, 30.10.2017, Päivi Kantomaa / Snellman-kesäyliopisto, Kuopio

Opettajan äänenkäytön uudet haasteet, 16.2.2018, Suomen Ääniergonomiaseura ry, Tampere

BiP™ – Balance in Phonation -tutustumisworkshop, 22.9.2018, BiP™ Voice Training ry, Helsinki

Luetaanko? Tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä kirjojen käyttämisestä puheterapiassa, 15.4.2019, Leena Mäkinen ja Anne Suvanto, Helsinki

Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa, 25.10.2019, Puheterapeuttiliitto, Hämeenlinna

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop, 10.2.2020, Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus, Joensuu

Etäterapiakoulutus (4h webinaari), 18.3.2020, Katja Koski, Äännekoulu

Viittomakielen omaksuminen ja kehitys (yhteensä 8h webinaari), 25.3. ja 13.4.2021, Laura Kanto, Niilo Mäki Instituutti

Kommunikointia kaikille – AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä, 6.5.2021, Suomen Puheterapeuttiliitto ry

AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät (14h), 5.-6.10.2021, Professio

Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, 8.11.2021, Anna-Leena Martikainen, Riveria

Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen, 11.11.2021, Joanna Löytömäki, Äännekoulu

Viittomakielen kursseja v. 2005-2012 yhteensä n. 22 viikonloppukurssia (Kuurojen Kansanopisto / SRK), K-tason tentti 4.6.2008